Genealogie

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming is deze website momenteel niet bereikbaar.

Wilt u meer weten over de bevolkingsregisters en de akten burgerlijke stand gemeente Hengelo, voor zover deze openbaar gemaakt zijn, neem dan contact op met de gemeentearchivaris Niels Bakker: tel. 14 074.